• Oferta Saptamanii
 • MyWorld
 • Farmacie
 

Politica de confidențialitate

Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate vă furnizăm informații importante despre modul în care societatea noastra gestionează datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție. Această Politică se aplică oricărui produs, serviciu, site sau aplicație care colectează, înregistrează, modifică, utilizează, accesează, transmite sau stochează date personale.

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, respectând toate legile și reglementările europene și naționale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Colectăm date personale astfel încât să vă putem oferi produse și servicii de calitate. Credem ferm că, dacă activitățile noastre sunt adaptate la dorințele și nevoile dumneavoastră, pacienții noștri, cu toții vom avea de câștigat. Considerăm că servicii mai bune reprezintă:

 • Optimizarea locațiilor farmaciilor noastre, astfel încât acestea să fie întotdeauna aproape de locul în care vă aflați;
 • Gestionarea sortimentului de produse și servicii în conformitate cu cerințele pacienților noștri;
 • Personalizarea comunicării cu dumneavoastră, astfel încât să găsiți întotdeauna oferte care să corespundă dorințelor dumneavoastră și să beneficiați de oferte la produsele care vă interesează;
 • Simplificarea procedurilor, cum ar fi achizițiile sau rezervările, astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră mai repede și mai bine.

Ce tip de date cu caracter personal prelucrăm, în ce scopuri și în ce bază

Există multe tipuri de situații în care suntem în contact cu dumneavoastră și cu datele dumneavoastră personale. De exemplu, colectăm datele personale în următoarele situații:

 • Când vizitați farmaciile noastre;
 • Când achiziționați medicamente pe bază de rețetă;
 • Când solicitați emiterea și când utilizați un card de fidelitate;
 • Când utilizați sau comunicați cu noi prin intermediul portalurilor multimedia și / sau a rețelelor sociale.
 • Când comunicați cu noi prin telefon, fax, e-mail, mesagerie vocală, mesagerie text (SMS), mesagerie imagine (MMS), mesagerie video sau mesagerie instant;
 • Când ne trimiteți orice fel de adresă.

Drepturile persoanelor vizate

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
  1. considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permita Societății să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
  2. prelucrarea este ilegala, însă dumneavoastră nu doriți ca ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
  1. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar Societății pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive;
  1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
  2. persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,
 • persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea;
  1. datele au fost prelucrate ilegal;
  2. ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau
  3. datele au fost colectate în legatură cu servicii ale societății informaționale oferite minorilor (daca este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteaza pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat Societății într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizeaza prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.