Banner

Farma Forum: prima ediție a unei dezbateri profesionale organizată de Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România

Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) a organizat prima ediție a „Farma Forum – Bune practici în sistemul de sănătate”, un eveniment pe parcursul căruia membrii AFFR, cat și invitații prezenți au primit informații valoroase de la oficialități emblematice din domeniul sănătății, dar și de la reprezentanții Asociației Naționale a Farmaciilor din Portugalia (ANF), care reprezintă peste 94% din farmaciile din portugheze.

În cadrul forumului, au fost dezbătute subiecte de mare importanță precum:

  • Redarea prestigiului profesiei de farmacist
  • Prioritățile și obiectivele strategice pentru 2024 în sectorul farmaceutic
  • Bunele practici în sistemul de sănătate
  • Importanța și rolul asociațiilor profesionale

“Profesia de farmacist este una la fel de importantă ca cea a medicului, cele două completându-se reciproc în și pentru beneficiul pacientului. Farmacia înseamnă cu mult mai mult decât vânzarea de medicamente – este locul unde cunoștințele farmacistului trebuie puse în slujba pacientului pentru ca tratamentul medicamentos prescris pacienților să ajungă la aceștia cât mai corect și să funcționeze cât mai bine pentru ameliorarea stării de sănătate. Alături de ceilalți profesioniști din sistemul de sănătate, farmacistul trebuie să fie un consilier și un ghid al pacientului în utilizarea cât mai corectă a medicației.” – Carmen Orban, Consilier de Stat.

S-au alăturat dezbaterii și domnul Răzvan Prisada, Președinte al ANMDMR, domnul Claudiu Tronciu, Director General al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J, domnul Florian Bodog și domnul László Attila – senatori și importante asociații profesionale din domeniul farmaceutic. Evenimentul a avut ca scop evidențierea celor mai bune practici în sistemul de sănătate, precum și sublinierea importanței rolului asociațiilor și al farmacistului în relația cu pacienții și autoritățile.

“Este nevoie de reprezentarea corectă a fiecărui segment din piața farmaceutică. Este nevoie de câte o asociere care să reprezinte individualizat interesele marilor lanțuri farmaceutice, micilor farmacii private și a lanțurilor locale, zonale. În momentul în care Colegiul va fi bine organizat și cel puțin cele trei asociații, care să reprezinte cele trei segmente vor exista, alături de un sindicat reprezentativ, abia atunci vor fi reprezentate interesele celor peste 20 de mii de farmaciști, respectiv 10 mii de unități farmaceutice” – a declarat domnul farmacist Răzvan Prisada, Președinte al ANMDMR, evidențiind nevoia reprezentării corecte a fiecărui segment din piața farmaceutică.

AFFR își propune să consolideze, dezvolte și promoveze profesia de farmacist, susținând practici de înaltă calitate și oferind suport membrilor săi în toate aspectele activității farmaceutice. De la început, Asociația a vizat să fie un agregator de soluții durabile pentru sistemul de sănătate.

“Farmacistul, ca profesionist al sistemului sanitar, nu este doar un furnizor de medicamente, ci şi un consilier de încredere, un educator vital pentru pacienţi. Prin angajamentul nostru, AFFR își propune să redea prestigiul profesiei de farmacist, dar și să contribuie la dezvoltarea sistemului de sănătate centrat pe pacient” – a declarat Bogdan Chiriac, Președintele AFFR.

Misiunea AFFR a fost evidențiată, susținută și de reprezentanții Asociația :

“Farmacistul și farmaciil sunt indispensabili pentru comunitate, pentru pacient. Farmaciștii oriunde în lume au misiunea de a fi consilierii de încredere ai oamenilor, au misiunea de a se asigura că tratamentul prescris are un impact pozitiv asupra stării de sănătate a pacienților.” – a declarat domnul farmacist Manuel Talhinhas, Head of Policy and Institutional Affairs al Associação Nacional das Farmácias (ANF).

ANF a fost înființată în octombrie 1975, ca succesor al organizației Grémio Nacional das Farmácias. Organizația reprezintă 94% din toate farmaciile din toată comunitatea de farmacii portugheze, respectiv 2740 de membri. Misiunea sa este de a apăra interesele morale, profesionale și economice ale proprietarilor de farmacii.

Despre Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România (AFFR)

AFFR a fost creată pentru a promova profesia de farmacist şi farmaciile, prin a oferi acestora o alternativă viabilă a reprezentării în actualul sistem de sănătate. “Asociația Farmaciilor şi Farmaciștilor din România” (AFFR) are inițiative publice, concepe și derulează proiecte pentru a aduce beneficii industriei farmaceutice, sistemului de sănătate, protejând şi promovând concomitent profesia de farmacist, etica profesională şi normele de concurență loială.

În momentul de față, 67 de societăți comerciale au devenit deja membre AFFR, însumând peste 880 de farmacii, respectiv 10,39% din totalul farmaciilor din România, cu o cotă de piață de 12,48% din cifra totală de afaceri.

AFFR deține o acoperire extinsă ca număr de farmacii în România, în peste 35 de judeţe, cu mai mult de 585 de farmacii în mediu urban şi peste 290 de farmacii în mediu rural.

Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România