• Oferta Saptamanii
 • Oferta Saptamanii
 • Oferta Saptamanii
 • Oferta Saptamanii
 • MyWorld
 • Farmacie
 

Regulament Oficial al Programului de Fidelitate Myosotis

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de SC MYOSOTIS SRL, cu sediul in localitatea Galati, judetul Galati, Str. Drumul de Centura nr.236, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/1167/1992, cod unic de inregistrare 1633019, atribut fiscal RO, denumit în continuare Organizator.

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.farmaciilemyosotis.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelitate este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in Farmaciile Myosotis.

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 01 Decembrie 2012 și actualizat ultima dată la data de 01.01.2023 si are durata nedeterminata. SC Myosotis SRL isi rezerva dreptul de a suspenda programul dupa o instiintare prealabila cu 15 zile lucratoare, publicata pe site-ul www.farmaciilemyosotis.ro.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

Orice persoana fizica ce a implinit varsta de 18 ani poate fi membru al programului de fidelitate Myosotis (denumit in continuare “Participantul”). La program se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere. Formularele de inscriere sunt accesibile in oricare din farmaciile Myosotis. Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu date reale si citet. Formularul nesemnat sau continand date incomplete sau eronate nu este valid.

SECTIUNEA 5. CARDUL DE FIDELITATE MYOSOTIS

La baza programului de fidelitate se afla cardul Bonus Myosotis destinat clientilor Myosotis. Cardul de fidelitate Myosotis ofera participantilor posibilitatea de a beneficia de discount direct, prin reducere de pret. Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelitate. Falsificarea oricarui card se pedepseste conform legilor.

In plus fata de cardul Bonus, Farmaciile Myosotis pot emite si alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienti, in baza unor regulamente distincte.

Cardul Bonus Myosotis este disponibil clientilor in mod gratuit, pe loc, in toate farmaciile Myosotis, in schimbul completarii si semnarii formularului de inscriere in programul de fidelitate Myosotis.

SECTIUNEA 6. UTILIZAREA CARDULUI BONUS MYOSOTIS

In baza cardului Bonus Myosotis, Participantul va primi o reducere de cel putin 10% din valoarea de plata, conform prezentului Regulament. Pe bonul fiscal va fi tipărită reducerea aplicată.

Myosotis poate organiza promotii speciale aferente cardurilor Bonus, care vor fi comunicate in farmaciile Myosotis, precum si la eventualii parteneri din program.

Daca Participantul returneaza un produs, valoarea inapoiata va fi suma platita initial de acesta. Posesorul de card care, inainte de efectuarea cumparaturii, nu preda cardul pentru scanare, nu va benficia de discount direct si nici nu va beneficia de promotiile destinate posesorilor de card Bonus Myosotis.

Cardul nu permite oferirea discountului ulterior momentului cumparaturii. Discounturile aplicate in baza prezentului Regulament, in cadrul programului de fidelitate, se supun urmatoarelor conditii:

 • Discount-ul direct prin reducere de pret se aplica produselor doar cu conditia ca pretul final de vanzare cu amanuntul (rezultat in urma discount-ului acordat) sa nu fie mai mic decat costul de achizitie al produsului, conform reglementarilor legale in vigoare. In cazul in care, cu ocazia aplicarii discount- ului pretul de vanzare al produselor scade sub pretul de achizitie, discount-ul va fi redus in mod corespunzator astfel incat pretul final de vanzare al produselor si/sau serviciilor sa nu scada sub pretul de achizitie.
 • Nu se acorda discount daca produsul achizitionat se afla in orice fel de promotie.

SECTIUNEA 7. CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Myosotis isi rezerva dreptul de a anula orice card de fidelitate care a fost folosit incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament sau ale dispozitiilor legale. Cardurile, odata anulate, nu vor mai fi reactivate. Participantul care isi pierde cardul sau ii este furat are dreptul la un nou card.

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei MYOSOTIS SRL. De asemenea, prin aderarea la Programul de Fidelitate, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate în mod implicit pentru comunicări comerciale corelate cu Programul de Fidelitate, pe baza politicilor comerciale ale Organizatorului.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Programului de Fidelitate şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Programul de Fidelitate şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislaţiei în vigoare.

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la Programul de Fidelitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Astfel, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal colectate de la Participanți prin completarea Formularelor de Înscriere în Programul de Fidelitate pentru înscrierea în Programul de Fidelitate si acordarea beneficiilor conform Regulamentului Oficial.

Furnizarea datelor cu caracter personal de către Participant este opțională, însă, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate în scopul înscrierii în Programul de Fidelitate conduce la imposibilitatea accesării beneficiilor Programului de Fidelitate.

Organizatorul va prelucra numele, prenumele, seria cardului și istoricul achizițiilor, în vederea analizării tranzacțiilor care pot avea un caracter fraudulos, în temeiul interesului legitim al Organizatorului.

Datele cu caracter personal ale Participanților înrolați în Programul de Fidelitate vor fi stocate timp de 3 ani de la data invalidării Cardului de Fidelitate sau de la data retragerii consimțământului. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Organizatorul va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele cu caracter personal ale Participanților în alte scopuri, Organizatorul îi va informa în mod corespunzător în acest sens pe aceștia.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale Participanților înrolați in Programul de Fidelitate, aceștia au următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participanții au dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator;
 2. Dreptul la rectificare – insemnand dreptul de a obtine rectificarea Datelor inexacte, precum si completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre persoanele vizate de informatii suplimentare;
 3. Dreptul la stergerea datelor – insemnand ca in situatiile reglementate expres de lege (de exemplu: in cazul in care isi retrag consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal), persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor care le privesc;
 4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: insemnand dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care persoanele vizate contesta exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar persoanele vizate se opun stergerii Datelor). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate.
 5. Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv. Prin retragerea consimțământului cu privire la participarea în Programul de Fidelitate, Participantul nu va mai putea accesa beneficiile acordate conform politicii Myosotis SRL la prezentarea Cardului de Fidelitate în farmacii și, ca urmare a retragerii consimțământului, Cardul de Fidelitate va fi invalidat;
 6. Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care se află Participantul, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Participantul sau îl afectează pe acesta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 8. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-a furnizat Organizatorului într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 9. Dreptul de a depune plangere – insemnand dreptul persoanelor vizate de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mai sus mentionate prin intermediul urmatoarelor modalitati:

 1. Depunerea unei cereri scrise datate si semnate in orice Farmacie Myostis
 2. La adresa postala de la sediul Organizatorului, respectiv: Municipiul Galați, strada Drumul de Centură, nr. 236, județul Galați.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pe site-ul www.farmaciilemyosotis.ro pentru consultare in mod gratuit oricarui participant la program.

Prin participarea la acest Program de Fidelitate, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.