• Locatie Noua
  • MyWorld
  • Farmacie
 

Regulament Oficial al Programului de Fidelitate Myosotis

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de SC MYOSOTIS SRL, cu sediul in localitatea Galati, judetul Galati, Str. Traian Vuia nr. 21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/1167/1992, cod unic de inregistrare 1633019, atribut fiscal RO.

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").

Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, in oricare din farmaciile Myosotis si pe site-ul www.farmaciilemyosotis.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelitate este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in Farmaciile Myosotis.

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 01 Decembrie 2012 si are durata nedeterminata. SC Myosotis SRL isi rezerva dreptul de a suspenda programul dupa o instiintare prealabila cu 15 zile lucratoare, publicata in toate farmaciile Myosotis.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

Orice persoana fizica ce a implinit varsta de 18 ani poate fi membru al programului de fidelitate Myosotis (denumit in continuare "Participantul"). La program se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere. Formularele de inscriere sunt accesibile in oricare din farmaciile Myosotis. Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu date reale si citet. Formularul nesemnat sau continand date incomplete sau eronate nu este valid.

SECTIUNEA 5. CARDUL DE FIDELITATE MYOSOTIS

La baza programului de fidelitate se afla cardul Bonus Myosotis destinat clientilor Myosotis. Cardul de fidelitate Myosotis ofera participantilor posibilitatea de a beneficia de discount direct, prin reducere de pret. Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelitate. Falsificarea oricarui card se pedepseste conform legilor.

In plus fata de cardul Bonus, Farmaciile Myosotis pot emite si alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienti, in baza unor regulamente distincte.

Cardul Bonus Myosotis este disponibil clientilor in mod gratuit, pe loc, in toate farmaciile Myosotis, in schimbul completarii si semnarii formularului de inscriere in programul de fidelitate Myosotis.

SECTIUNEA 6. UTILIZAREA CARDULUI BONUS MYOSOTIS

In baza cardului Bonus Myosotis, Participantul va primi o reducere de pana la 5% din suma platita cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzactie, conform prezentului Regulament.

Myosotis poate organiza promotii speciale aferente cardurilor Bonus, care vor fi comunicate in farmaciile Myosotis, precum si la eventualii parteneri din program.

Daca Participantul returneaza un produs, valoarea inapoiata va fi suma platita initial de acesta. Nu se acorda reducere pentru sumele care nu sunt platite cu numerar sau cu card bancar. Posesorul de card care, inainte de efectuarea cumparaturii, nu preda cardul pentru scanare, nu va benficia de discount direct si nici nu va beneficia de promotiile destinate posesorilor de card Bonus Myosotis.

Cardul nu permite oferirea discountului ulterior momentului cumparaturii. Discounturile aplicate in baza prezentului Regulament, in cadrul programului de fidelitate, se supun urmatoarelor conditii:

  • Discount-ul direct prin reducere de pret se aplica produselor doar cu conditia ca pretul final de vanzare cu amanuntul (rezultat in urma discount-ului acordat) sa nu fie mai mic decat costul de achizitie al produsului, conform reglementarilor legale in vigoare. In cazul in care, cu ocazia aplicarii discount-ului pretul de vanzare al produselor scade sub pretul de achizitie, discount-ul va fi redus in mod corespunzator astfel incat pretul final de vanzare al produselor si/sau serviciilor sa nu scada sub pretul de achizitie.
  • In cazul produselor care au pret impus de Ministerul Sanatatii sau CAS, nu poate fi aplicata reducerea.
  • Nu se acorda discount daca produsul achizitionat se afla in orice fel de promotie.

SECTIUNEA 7. CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Myosotis isi rezerva dreptul de a anula orice card de fidelitate care a fost folosit incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament sau ale dispozitiilor legale. Cardurile, odata anulate, nu vor mai fi reactivate. Participantul care isi pierde cardul sau ii este furat are dreptul la un nou card.

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea formularului de inscriere Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC Myosotis SRL, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii farmaciilor Myosotis, in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Farmaciile Myosotis si partenerii din program.

Farmaciile Myosotis sunt inregistrate ca operator de date cu caracter personal cu numarul 26201, in cadrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la Program si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la Program in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform notificarii generale nr. 233 inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program. Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui participant la program in toate farmaciile Myosotis.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.